info@regent.se

Användarnamn: info@regent.se
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Thomas Skott
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2020-08-17
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Regents vision är IT som det borde vara. Visionen säger att Regent vill göra rätt för sig och leverera resultat kunder kan glädjas åt och som Regents medarbetare kan vara stolta över.

Regent tror att företag fungerar bäst när de kan fokusera på sina kärnverksamheter. Därför erbjuder Regent en helhet med ansvar, där fokus ligger på de värdet kunden önskar uppnå.

Utifrån önskade värden tar Regent tillsammans med kunden fram en lösning, där Regent sedan förverkligar denna som leverantör genom åtagandets hela livslängd – från kravspecifikation till proaktiv förvaltning. Detta erbjudande kallas nyckelfärdiga digitala lösningar och är en del av företagets affärsidé Vi gör din digitalisering framgångsrik genom att sätta dig och din affär i fokus.

Regents vision, affärsidé och erbjudande definierar vad Regent är ¬– ett leveransföretag med fokus på kvalitet där du som kund får ett bekymmersfritt helhetsengagemang.

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera info@regent.se

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

   
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren