Ordlista

Arbetsrapport

En arbetsrapport är en utförlig beskrivning av vad som har gjorts hittills på projektet. Ofta inkluderas även det utförda jobbet i rapporten som en bifogad fil.

Arbetsrapporter bör lämnas regelbundet av den som utför jobbet under arbetets gång, ungefär en gång i veckan.

Förutom att uppdatera projektskaparen om var projektet befinner sig fyller även arbetsrapporten ett annat, mycket specifikt syfte. När projektutföraren är klar och lämnar sin sista arbetsrapport markeras denna som "Slutrapport".

Det är nu upp till projektskaparen att läsa rapporten, utvärdera utfört arbete, och sedan godkänna denna rapporten. Projektet ändrar då status till "Slutfört" och en eventuell projektbetalning skickas till den som utfört jobbet.


Bud (projektbud)

Ett projektbud är ett erbjudande från den som vill utföra jobbet till den som registrerade projektet.

Buden hålls gömda och kan inte ses av andra budare. Det är upp till projektskaparen att avgöra vem som ska utföra jobbet. Detta valet grundar sig oftast på en kombination av:

 • Budsumman
 • Kompetensen hos den som lade budet
 • Tidigare erfarenhet mellan parterna
 • Budgivarens betyg och andras omdömen

Ofta är det svårt att ge en bra uppskattning av budsumman på en gång. Då kan det vara smidigt att skicka projektmeddelanden till den som skapade projektet och be om en mer utförlig specifikation. Detta brukar vanligtvis lösa sig ganska snart men underlättas om specifikationen är utförlig från början.


Omdöme & betyg

Efter ett avslutat projekt kan projektskaparen och den som utfört arbetet utvärdera hur det har gått och betygsätta varandra. Efter 14 dagar blir betyget och utvärderingen synlig för alla.

Fördelen med betygsystemet är att det är mycket lättare för en frilansare med strålande utvärderingar att få fler och mer välbetalda jobb.

Dessutom är det en trygghet och en enkel guide till att hitta rätt person!


Prisklass

Ett projekts prisklass är en ungefärlig uppskattning av jobbets omfattning. Det bestäms av den person som registrerar projektet och fungerar som en grov kategorisering. Projektet slutsumma eller bud behöver inte hålla sig till prisklassen, men det är rekommenderat att försöka begränsa projektet i den mån som projektskaparen tänkt sig.

De prisklasser som finns är:

 • Hobby (max 5.000 kr)
 • Litet (max 10.000 kr)
 • Medel (max 50.000 kr)
 • Större (max 100.000 kr)
 • Mycket stort (mer än 100.000 kr)


Projektstatus

Projektstatus är en indikation av i vilket stadie projektet befinner sig. Ett projekt behöver inte gå igenom alla faser utan det beror på hur projektet hanteras och vilken typ det är.

De olika typer av status-flaggor som ett projekt kan ha är följande:

 • Öppet för bud
 • Bud accepterat
 • Betalning mottagen
 • Slutfört
 • Inväntar godkännande
 • Avslaget
 • Inväntar premiumnivå-betalning