Lyssna

Användarnamn: Lyssna
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Lyssna
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2016-06-02
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Jag är skribent med magisterexamen i strategisk kommunikation och erbjuder snabba leveranser av hög kvalitet. Jag skapar begripliga texter anpassade för mottagarens och mediets villkor. Trovärdighet, respekt och enkelhet är det som utmärker mina texter. Min specialistkompetens är redaktionella texter, personporträtt, faktatexter, texter till års- och verksamhetsberättelser. Jag har god språkkänsla och är en erfaren textbearbetare och korrekturläsare.

Utbildningar i urval • Magister i kvalitet- och ledarskapsutveckling, Mittuniversitetet 2015- • Magister i strategisk information och kommunikation, Borås högskola 2012/2013 • Fil.kand i svenska, information och pedagogik, Uppsala Universitet 1995 • Projektledarutbildning, Berghs school of communication, (vt 2011) • Copywriting steg 2, Berghs school of communication (ht 2010) • Content Management, Berghs school of communication (2005) • Praktisk retorik – grupputbildning och individuell coaching, Logografia (2009) • Pressen pressar, Gullers grupp (2009) • Grundläggande journalistutbildning, Poppius journalistskola

Arbetslivserfarenhet DIÖS FASTIGHETER AB, kommunikationschef maj 2014 – jan 2016 Chef för bolagets kommunikationsavdelning och kundservice samt representant av koncernledningen. Ansvar för budget, planering, genomförande och utvärdering av bolagets kommunikations- och marknadsföringsinsatser.

LYSSNA KOMMUNIKATION, ägare maj 2013 – maj 2014 Drev kommunikationsverksamhet med inriktning på skribenttjänster och strategiska kommunikationstjänster. Ledde bland annat projektet för Diös Fastigheters nya intranät som fick utmärkelsen ”Nordens bästa intranät”

DIÖS FASTIGHETER AB, skribent december 2012 – april 2013 Arbetade som skribent i samband med att jag skrev min magisteruppsats i strategisk kommunikation. Från och med februari arbetade jag även som tillförordnad informations- och marknadschef. Projektledare för årsredovisning och årsstämma.

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, kommunikatör/projektledare april 2008 – september 2012 Projektledare för ett omfattande kommunikationsprojekt med flera inblandade aktörer på nationell-, regional och lokal nivå. Produktionsledare samt strategiskt stöd i interna och externa kommunikationsfrågor, kommunikationsplanering, utformning och bearbetning av texter för rätt målgrupp, upphandling.

JUSEK, webbansvarig december 2007 – februari 2008 Inhyrd konsult som ansvarig för Juseks externa webbplats.

SJ AB, interninformationsansvarig, maj 2007 – november 2007 Inhyrd konsult som ansvarig för avdelningen för intern kommunikation. Ledning och samordning, utarbetande av intern kommunikationsstrategi samt förstudie för utvecklande av verksamhetsportal.

GREEN CARGO, chefredaktör mars 2006 – maj 2007 Redaktör, skribent och formgivare för personaltidning, intranät och extern webb. Produktionsledare, projektledare, kontakter med tryckerier, skribenter, fotografer, byråer etc., utbildning och upphandling.

FTF – FACKET FÖR FÖRSÄKRING OCH FINANS, informationsansvarig, okt 2000 – feb 2006. Initiering, planering, genomförande och utvärdering av kommunikationsprojekt, drev och bevakade kommunikativa frågor i ledningsgruppen, utarbetade kommunikationsstrategier liksom kommunikations- och marknadsplaner. Pressansvarig, projektledare, utbildare, utformning och bearbetning av texter.

HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, redaktör, 1998-2000 Redaktör, skribent och formgivare för förbundets tidning och externa webb, projektledare för utvecklingsprojekt inom digitala kanaler.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA, redaktör, 1996-98

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera Lyssna

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Copy/print/reklam Översättning/journalistik IT/web
 
Journalistik...
Debatt
Internet
Krönika
Ledarskribent
Redaktör
Reportage
Tidskrifter
Språk & Översättning...
Svenska
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren