Skrivdonet

Användarnamn: Skrivdonet
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Skrivdonet
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2018-03-16
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Ida Wallin Skrivdonet Textproduktion

Skrivdonet är en textbyrå skapad för sin samtid; en tid som är utmärkande i sin föränderlighet och där god kommunikation är A & O för en verksamhets utveckling. Genom att erbjuda allt ifrån korrekturläsning & omfattande textbearbetning till konkret textproduktion ger vi företag och privatpersoner den fullskaliga hjälp som krävs för att de, på bästa vis, skall nå fram till sina mottagare.

Jag som har grundat Skrivdonet Textproduktion heter Ida Wallin, bor i Stockholm och brinner för det skrivna ordet. Jag är utbildad kommunikatör och har en examen från Lunds universitet. Som person har jag alltid haft en glödande penna och på olika vis arbetat med text: skönlitterärt, faktabaserat och för arbetslivet. Jag har skrivit Normbrytande eller normbekräftande, som tidigare i år utgavs av Media-Tryck förlag.

Med retorikens grundvalar i ryggmärgen kan jag skriva om det mesta och utforskar gärna nya ämnesområden.

För mer information eller arbetsprover, kika in på skrivdonet.se eller kontakta mig på kontakt@skrivdonet.se

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera Skrivdonet

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

   
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren