Sisius

Användarnamn: Sisius
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Sisius
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2016-09-09

Jag har översatt kommersiella hemsidor från svenska till finska samt skrivit/översatt artiklar från svenska och engelska på/till finska inom försäljning och finansvärld på nätet. Det senaste uppdraget var översättning av sällskapspel (april-2011).

Mitt modersmål är finska. Jag har bland annat studerat svenska och översättning vid Helsingfors universitet. Jag har lärarexamen i finska, 60 hp i svenska som andraspråk och 30 hp i engelska. Jag har även lång erfarenhet från undervisning i finska och i svenska.

Som översättare/skribent är jag noggrann med språkriktighet samt strävar efter komplexa och lättförståeliga texter.

Referenser lämnas på begäran.

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera Sisius

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Översättning/journalistik
 
Språk & Översättning...
Engelska
Finska
Franska
Persiska
Spanska
Svenska
Tyska
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren