JuliaB_TDSOFT

Användarnamn: JuliaB_TDSOFT
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Julia Brzezińska
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2022-06-08
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Vårt företag är TDSOFT- https://tdsoft.com/

Vi är ett IT-företag som skapar hemsidor och mobilapplikationer, främst för den brittiska marknaden.

Nedan är några av våra nyckeltjänster listade:

1. Varumärkes- och produktdesigntjänster Vår UX & Design gör research, intervjuer, koncept, wireframes och full designleverans - för att säkerställa att lanseringen av ett nytt produktmärke tar alla sina chanser att bli framgångsrika.

Exempel: https://www.behance.net/gallery/128265603/TDSOFT-internal-rebranding

2. Full service provider för nystartade företag Från idé, via arkitektur, produktdesign, projektledning, MVP-fas mot levererade webb- & mobilprodukter.

Exempel: https://www.fusion.app/ - Health & Safety Management SaaS-plattform https://socialtournaments.com/ - Den första och största sociala spelplattformen för videoslots.

3. Mjukvaruutvecklingstjänster för företag Vi är kapabla att leverera ett team med specialiserad kompetens på begäran. Vår exceptionella arbetskultur hjälper oss att ta med oss ​​de bästa talangerna. Se hur vi presenterar oss: https://www.linkedin.com/company/tdsoft-team/

Exempel på vår tjänst: Spotlight Sports Group-företaget har arbetat med oss ​​i över 5 år nu, ökat ett team stegvis år för år och använder vårt stöd för att leverera innovativa lösningar och möta efterfrågan på deras tjänster.


ENG: Below is the list of our key services:

We are a great Software Development company, mainly for the British market.

Below is a list of our Key Services:

  1. Brand & product design services Our UX & Design does research, interviews, concepts, wireframes and full design delivery - to ensure that new product brand launch takes all its chances to become successful.

Example: https://www.behance.net/gallery/128265603/TDSOFT-internal-rebranding

  1. Full service provider for start-up’s From the idea, through architecture, product design, project management, MVP phase towards delivered web & mobile products.

Example: https://www.fusion.app/ - Health & Safety management SaaS platform https://socialtournaments.com/ - The first & the biggest social gaming platform for video slots

  1. Software development services for enterprise We are capable of delivering a team with specialised skills on demand. Our exceptional work culture helps us bring the best talents. See how we present ourselves: https://www.linkedin.com/company/tdsoft-team/

Example of our service: The Spotlight Sports Group company has been working with us for over 5 years now, incrementally growing a team year by year and using our support to deliver innovative solutions and meet demand for their services.

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera JuliaB_TDSOFT

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Översättning/journalistik IT/web
 
Språk & Översättning...
Engelska
Polska
Spanska
Tyska
Ukrainska
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren