projektanno

Användarnamn: projektanno
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Anders Norberg
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2021-06-25
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Inom ett smalt område inom familjerätt när det gäller arvsfrågor, testamenten, testamentes rätt, boutredningar, bouppteckningar, och vad där till tillhör besitter jag i dag efter 12 års erfarenhet på området en mycket stor kunskap på detta juridiska område, om än att jag begränsar mig till detta snäva område. (Ärvdabalken.)

Hur kan det då komma sig att jag fått denna erfarenhet.

Ja saken är den att jag varit tvungen att skaffa mig den eftersom advokater och jurister varken bevisligen har den spetskompetens som krävs de är oftast generalister något som är både deras styrka och svaghet. Med tanke på de arvoden de begär kan de heller inte lägga ner den tid som oftast krävs utan att ruinera sina klienter de blir där med ett hafsigt jobb. Med anledning av detta och att de tar på sig för mycket så missköter de sina uppdrag och tar sig inte den tid som krävs för att sätta sig in i ett uppdrag, de gör rationaliseringar som inte borde göras många lyssnar för lite på sina klienter vilket inte alltid slutar så lyckligt. De ser synbarligen ut att vara mer intresserade av pengar och av att få betalt än av att åstadkomma något för sina klienter.

Någon kvalitetssäkring av sitt arbete eller känslan av de har krav på sig att åstadkomma något verkar vara ganska genomgående att de inte har. Likaledes in går allt för ofta att de inte har intresse av att svensk lag följs fullt ut. De tillhör ett yrkeskår som är rädda att stöta sig med varandra de tar inte strid för sin klienter.

Vilket i detta sammanhang kan komma att stå dig extra dyrt med anledning av att tvister gällande arvsrätt ej täcks av rättsskyddet i hemförsäkringen. Jag ställer därför nu min kunskap till förfogande, men jag kommer endast att tacka ja till ett relativt begränsat antal uppdrag, dels för att jag kommer att lägga den tid som krävs för uppdraget,(min taxa anpassas till detta) dels för att jag kommer att tacka nej till alla uppdrag som ligger utanför det smala område jag har kompetens och kunskapen inom, jag är inte samma generalist som en advokat på got och ont.

Jag gör detta delvis av ideella skäl eftersom jag upptäckt att det finns en mycket stor rättsröta i samhället i dag bland så väl advokater som jurister och även hos domstolarna.

Jag kommer att utföra mina uppdrag på distans via mejl telefon och videomöten varför jag kommer att kunna ta uppdrag från hela landet.

Jag hoppas aldrig du skall behöva komma i den situationen att på samma sätt som jag tvingas lägga månader år av ditt liv på att själv lära dig allt och hamna i den situationen jag befann mig i beroende av att jag satte min tillit till advokater och jurister som bevisligen åtagit sig uppdrag för vilka de inte vare sig har kompetens eller vilja och intresse av utföra på ett bra sätt.

Kan min kunskap komma dig till nytta blir jag glad känner jag att det ligger utanför mitt område kommer jag tyvärr att tvingas att tacka nej. Så hör av dig med din fråga.

Anders

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera projektanno

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Juridik/ekonomi/sälj
   
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren