MihaiGruieti

Användarnamn: MihaiGruieti
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: MihaiGruieti
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2019-12-30
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

 • Programming languages: C/C++, Java, Matlab/Simulink, VLIW and ARM assembly
 • Linux Device Drivers
 • VxWorks device driver development
 • U-boot bootloader for linux and VxWorks
 • Linux BSP development
 • VxWorks BSP development
 • C/C++ Framework development
 • Scripting languages: bash, shell, Python
 • Build utilities CMake, make, SCons, YOCTO(for Linux BSP development)
 • IDE's: Eclipse, Visual Studio
 • Automotive coding guidelines for the C/C++ programming language (e.g. MISRA)
 • Markup languages html, XML, QML, ARXML
 • Real time operating systems, QNX, Linux, FreeRtos, RTEMS, VxWorks
 • Versioning control tools, git, svn, PTC
 • Sensor Fusion
 • Computer Vision
 • Digital Signal Processing
 • Digital Signal Processors VLIW and ARM architectures
 • USB, SPI, I2C, UART, CAN, MIPI-CSI, MIPI-DSI, Ethernet
 • Data association algorithms
 • State estimation algorithms
 • Optimization algorithms
 • SLAM
 • Bundle Adjustment
 • Image Stitching
 • grid based mapping
 • Multiple Object Tracking algorithms
 • Automotive standards/processes for software development
 • AUTOSAR
 • Microprocessor architectures, Arm Cortex M family and R7, R5, A53, A57
 • C++ libraries Qt, BOOST, OpenCV, Caffe, Eigen, Dlib
 • DLT(diagnostic log trace)
Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera MihaiGruieti

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

   
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren