KristerPettersson

Användarnamn: KristerPettersson
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: KristerPettersson
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2019-08-03
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

CV H. Krister Pettersson Tel 040 152247 Polgatan 52, Malmö mobil 076 2797885 PRESENTATION Civilingenjör och ekonom, konsulterande inom projekt- och projekteringsledning, kompetens- och verksamhetsutveckling samt anbudsskrivning. Förändringsledare / facilitator. God analytisk förmåga, språkkunnig och med erfarenhet från flertalet funktioner i bygg- och fastighetsbranscherna, el-mekindustrin samt trouble-shooting och turn-around projekt i Sverige och utomlands. Hög “datoriseringsgrad” med egenutveckling av applikationer för presentation, visualisering, informationshantering samt arbetsmodeller för förändrings- och gruppdynamiskt arbete. 1991- fn EGEN KONSULTVERKSAMHET - exempel på uppdrag: Verksamhets – och kompetensutveckling • Partnering – skapa skandinaviska samarbetspartnerskap för irländska och italienska entprenad- och konsultföretag • Svenska kyrkans samfällighet i Malmö. Analys av och återuppbyggnad av Fastighetsenheten. Anställning av ny chef. • OpenHouse Production AB – utveckling av verksamheten med projektstyrningssystem, kvalitetssystem, stöddok. mm • Lactogal SA. Införande av datorstött informationshanteringssystem och samarbetsformer utnyttjande Internet-baserade virtuella kontor. Utbildning av personal. • Ericsson Radio Systems - analys av utbildningsbehov relaterat till nya GSM releaser, W-CDMA och R8 med GPRS • PEAB - Verksamhetsutveckling, rationaliseringsmöjligheter och ökad slagkraft i anbudsprocessen - förstudie • IKEA - Kunskapsöverföring inom projekt- och byggledning till polsk byggorganisation i bl a Warszava • STF - Svenska Teknologföreningen. Kurskreatör och kursledare - kurs “Projektarbete i Offentlig Verksamhet” • Anpro – Analys av el-mek företag i Portugal. Rekommendationer till företagsledningen • Bullfightergruppen, fastighetsbolag- Turn-aroundarbete som lokal VD och verksamhetsutvecklare. Lissabon, Portugal. Projekt- , byggledning och kvalitetssäkring • Byggrådgivare, bygginspektör, analytiker för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar • Svenska kyrkans samfällighet i Malmö– varierande bygg- och installationsprojekt – interim byggchef • ABB, Analys / trouble-shooting / förslag till lösning rörande byggproblem för ställverksprojekt i latinamerika • InterIKEA Centre Development, interim byggchef Tjeckien & Slovakien. Organisations- och kompetensutveckling. • Rådgivare o samordnare åt Lactogal SA vid Europas största UHT-mejeriprojekt, 50 000m2, investering 100 milj € • Rådgivare till Lunds Tekniska Högskola. Planering av de två nya utbildningslinjerna Industriell Ekonomi och Ekosystemteknik. • Projekt- och utvecklingsledare IKEA- Polen. • Cubiertas y MZOV (spanskt-italienskt-turkiskt konsortium Europa 2000 – numera ACCIONA). Medverkan som Skandinavienrepresentant och anbudsarbet för hög- och lågbroarna, Öresundsbroprojektet. • ABB Öresund (ABB Installation). Anbudssammanställning o presentation, Öresundsbroprojektet • VD samt projekt- och byggledare för fastighets- och byggorganisation i Lissabon, Portugal (Bullfighter AB) Övrigt Utredningsuppdrag i Moçambique rörande inventering av och potentialer i ett möjligt samgående mellan svenska och lokala borrteknik och –prospekteringsbolag (Zaudy & Partners / Swedfund). Diverse översättningsuppdrag, och uppdrag inom teknikinformation. Diverse specialist- och second opinionuppdrag (CCHöganäs, byggnation för livsmedelsindustri), försäkringsärenden mm. ANSTÄLLNINGAR ABB-gruppen - Projektledare • Rationalisering av Anläggningsprojekt - TOP50 (ABB´s T50-projekt). “Projektexpert” i förnyelsearbete syftande till minskad kapitalbindning och snabbare anläggningsprojekt. Framtagning av potentialer och egen utveckling av en datastödd systematik för förändringsarbete. “Facilitator” i ABB-organisationers eget förändringsarbete mm. • Projektdirektör för ITAIPU HVDC-projektet i Brasilien. ASEA-PROMON-konsortiets projektdirektör under driftsättnings- och testskedet med transformatorhaverier och driftproblem. • FILTRA MVSS, nio säkerhetsfilter för svenska kärnkraftverk. Projektledare för OKG-leveransen. • LWR Service Center i Västerås, utbildnings- och provningsanläggning med attrapp av kärnkraftreaktor med verkstads- och utbildningslokaler i anslutning till denna. Totalansvarig kreatör och projektledare.• Tre högspännings GIS-transformatorstationer i Saudi-Arabien. Lokal projektledare och byggchef. Datorisering av projektkontoret. Kompetensutveckling för projektdeltagare rörande IT-stöd. • CLAB, Centralt Lager för Använt Bränsle, Oskarshamn. Projektadministratör. Malmö Fastighetskontor, byråchef, projekt- och utredningsledare Chef för Utredningsbyrån (ca 25 underställda arkitekter, ingenjörer och planerare). Användningsutredningar, restaureringsprojekt, (kulturhistoriska byggnader) utveckling av datasystem och utbildning av personal för planering, fastighetsförvaltning, städsystem, köhantering mm. SWECO-Scandiaconsult, projekterings- och projektledare, geohydrolog Större industri- och infrastrukturprojekt i Sverige o. internationellt, projekt- o projekteringsledning. Vattentäkter och infiltrationsanläggningar i Sverige o utomlands. Grundvattenutredningar och projektering. Oljeskador. NCC, konstruktör - entreprenadingenjör Byggnation för skogsindustri, cementindustri mm. Stålbyggnader. Diverse broar o kajer mm. Konstruktion med beräkningar o ritningar, anbudsberäkning mm. Uppläggning av databank för erfarenhetsåterföring runt broar. UTLANDSUPPDRAG • Venezuela (Barquisimeto) och Argentina. Trouble-shooting i bygg- och anbudsorganisationer. Prag - Tjeckien. Interim Byggchef / Establishment Manager för Tjeckien och Slovakien - InterIKEA • Oporto, Portugal - Lactogal SA - TetraPak. • Warszawa o. Wroclaw, Polen. Projekt/byggledare/verksamhetsutvecklare. IKEA • Lissabon, Portugal. Turn-around process som VD/Projektledare för ett svenskägt fastighetsbolag. • Brasilien. ASEA-PROMON-konsortiets lokal projektledare för Itaipú-projektet, högspänd HVDC likströmsöverföring Iguaçu-Sao Paulo. • Riyadh, Saudi Arabien. ASEA. Lokal projektledare. • Madrid, Spanien. Projektledare. Mexico City. Mexico. Byggnadschef o byggledare för LM Ericsson, nya kontor och fabriker. Buenos Aires, Argentina. Järngruvan Sierra Grande, Patagonien. Assistant Resident Engineer. • UTBILDNING • Civilingenjör: Chalmers Tekniska Högskola, avd f Väg- o Vattenbyggnad • Företagsekonom: Göteborgs Folkuniversitet • “Klumpen”: Fria Byggakademins serie om fyrtio föreläsningar, Stockholm (L´academie libre de Batîment). • Kurser : Betongteknik. Kontrollansvar. Språk. T-kurser, BAANs affärssystem, VI facilitator förändringsarbete m fl • Språk: Svenska (modersmål), engelska, spanska, portugisiska (arbetsspråk, flytande) tyska (bra), franska (hjälpligt) MEDLEMSKAP, BEHÖRIGHETER MM • Certifierad av Institute for Independent Business, IIB, nätverk med 4 000 medlemmar www.iib.org.ws • Certifierad förändringsprocessledare av Sveriges Verkstadsindustrier, VI (Förbättringsforum) DIVERSE Artiklar, föredrag, seminarier mm inom projektledning, IT-stöd, visualisering / åskådliggörande, förändringsarbete, byggnation i andra länder, organisationsutveckling och metodik för förändringsarbete, processtänkande mm. Privata intressen: Förutom av familjen (vuxna barn och barnbarn) är jag intresserad av klassisk musik, körsång, segling, familjens hundar mm. Jag utvecklar egna IT-applikationer, t ex för visualisering, presentation, och informationshantering både för arbetet och privat.

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera KristerPettersson

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Översättning/journalistik Bygg/hantverk Plats
 
Språk & Översättning...
Engelska
Portugisiska
Spanska
Svenska
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren