LinnJohansson

Användarnamn: LinnJohansson
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: LinnJohansson
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2019-05-20
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Utbildning 2015-2017 Masterprogrammet i statsvetenskap Internationell inriktning med fokus på kvalitativa och kvantitativa metoder. Praktik och fältstudier i Indien.

2013-2015 Kandidatexamen statsvetenskap Huvudinriktning statsvetenskap men även kurser i spanska. Specialisering jämförande svensk politik som inkluderade utbytestermin i Cali, Colombia.

2014 HT Fred och konfliktstudier Universidad ICESI, Cali Colombia Fokus på colombianska konflikter, folkfördrivningar samt komparativ politik i Colombia.

2003-2006 Kandidatexamen religionsvetenskap Inriktning religionssociologi samt spanska.

Anställningar

2017- pågående Ledningsresurs socialförvaltningen Tjänsten är snarlik att vara administrativt ansvarig förvaltningskoordinator. Det inkluderar att stötta förvaltning och politiker vid beslut i olika frågor, bereda ärenden och skriva tjänsteskrivelser. Rollen är koordinerande med stora krav på eget ansvar. Arbetar även strategiskt med CEMR-implementering inom socialförvaltningen samt ansvarig för att koordinera och implementera GDPR inom förvaltningen. Jag arbetar även till viss del med digitalisering av socialtjänsten så som digital signering av socialjouren. Jag har till viss del ett funktionsansvarig över 4-5 medarbetare där jag agerar ledare men inte lönesättande chef.

2011-2013 Schemaläggare Telenor Sverige AB Schemalägga runt 800 personer i kundtjänst med eget ansvar för runt 100. Beräkna utfall efter prognos och kvalitetssäkra produktionsleveranser. Tjänsten innebar även att genomföra utbildningar och administrera SharePoint.

2009-2011 Trafikledare Telenor Sverige AB Dirigera samtal inom Telenor till rätt kompetenser i kundtjänst, felanmälningar, rapportering om volymer och avvikelser. Utvecklade förmåga till att felsöka, hitta innovativa och snabba lösningar på komplexa problem samt att utveckla förmåga att jobba i team under press.

2007-2009 Kundtjänstmedarbetare Telenor Sverige AB Sedvanliga uppgifter så som tekniksupport, fakturahantering och arbeta mot uppsatta säljmål. Utvecklade förmåga att hantera stress och konflikthantering.

Praktik

2017 april- juli 2017 Fältstudier och forskning i Indien Som del av min mastersuppsats gjorde jag fältstudier i Madhya Pradesh, Indien. Projektet studerade turismens utveckling runt ett tigerreservat med utgångspunkt i hur/om turism gynnar lokalbefolkningens ekonomiska utveckling utifrån Foucaults teori om governmentality.

2016 juli-oktober 2016 Udayan Care, New Delhi Praktiken innebar att leda projekt för att inkorporera Udayan Care i UNESCOs program ”Education for All”, skapa nätverk för att attrahera forskare och studenter. Som sista projekt bidra till säkrare dokumentationshantering. Udayan Care har tack vare projektet nu fått konsultativ status hos UNESCO, ECOSOC. I praktiken ingick volontärarbete med att utbilda unga pojkar i genusfrågor kvällar och helger.

2014-2015 Politisk redaktör/programledare Öppna Kanalen, Växjö

Språk

Spanska muntlig färdighet C2 skriftlig färdighet C1

Engelska C1

Övrigt

2019-04-01- pågående Dataskyddsombud för TCC Konsult

Jag har även blivit belönad med tre stipendier för mina studier.

B-körkort

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera LinnJohansson

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

   
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren