JamesK

Användarnamn: JamesK
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: James Kristiansson
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2019-10-31
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Är utbildad skrivpedagog och har lett ett stort antal skrivarkurser i ett antal år på ett av studieförbunden i Ystad, där jag bor. Har tidigare även arbetat som skribent både som anställd och som frilansande.

Utbildning

2017 - 2018. Skrivpedagoglinjen. Skurups Folkhögskola. Utbildningen riktar sig till dem som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet. Samt även har en god litterär orientering. Målsättningen för utbildningen är att utveckla kompetensen att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet. Med utgångspunkt i egna skriverfarenheter och läroprocesser utveckla kunskapen om det litterära skrivandets metodik och pedagogik. I utbildningen ingår undervisningspraktik som ett obligatoriskt moment. Skrivpedagogiken omfattar dels teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning.

2014 – 2016. Medborgarskolans ledarutbildningar 7 st. Medborgarskolan Eslöv/Lund. Kurser: LIM – Ledarintroduktion Medborgarskolan. Kommunicera, motivera, reflektera – konsten att leda grupplärande. Presentera, engagera, inspirera – konsten att fängsla deltagare. Digital pedagogik som inspirationsverktyg. Rösten i centrum. Den kreativa processen.

2014 – 2015. Samhällsentreprenör. Glokala Folkhögskolan/Malmö Högskola. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman olika människor i oförutsägbara nätverk. Moment: Projektskiss för en ide, utveckling från tanke till projektplan, intresseanalys och kommunikationsplan, ledarskap, teori och olika förhållningssätt, organisationsteori och lärande inom organisationer, sociala bokslut, projektbudget, kommunikation online – perspektiv på att skapa engagemang och involvering, metoder för möten och roller som mötesunderlättare. Som en integrerad del i utbildningen ingick kursen introduktion till projektledning 7,5 HP som ges av Malmö högskola.

2010 – 2012. Kreativt skrivande 3 delkurser på sammanlagt 30 Hp. Högskolan Kristianstad. Ett processinriktat arbetssätt och att lära sig granska och bedöma egna och andras texter. Teoretiska kunskaper om bl.a. skrivprocessen, genrer samt förlags- och bokbransch. Organisera sitt eget skrivande genom att tillämpa ett processorienterat arbetssätt. Omsätta skönlitterära stilistiska faktorer i praktik.

  1. Interkulturell kommunikation 7,5 Hp. Linneuniversitetet Kalmar. Kursen handlar om kommunikation mellan människor från olika kulturer, ett spännande och viktigt område i dagens mångkulturella samhälle. Innehåll: Begrepp, teorier och modeller om kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. Begrepp, teorier och modeller om kulturbegreppet i relation till interkulturell kommunikation. Teorier om och observationer av variationer i kulturellt betingade beteende och kommunikationsmönster. Teorier om och träning i interkulturell kommunikationskompetens.

2009 – 2010. Skrivarkursen Alla har rätt till ordet. Hampnäs Folkhögskola. En skrivarkurs på två terminer.

  1. Samhälle i förändring. Birka Folkhögskola. Moment: Intervjua en person om en samhällsförändring. Klimathotet. Globaliseringen. Stress som samhällsförändring. Egenvalt fördjupningsarbete. Relationer. Bioteknik. USA/Ledarskap.

  2. Psykologi A. Bäckedals Folkhögskola. Moment: Introduktion; vad är psykologi, olika synsätt och perspektiv på psykologin. Människans utveckling. Våra behov och vad som motiverar oss. Varseblivning – våra sinnen. Orientering om hjärnans funktion och arbetssätt. Socialpsykologi – att fungera tillsammans med andra. Inlärning, tänkande och problemlösning. Likheter och olikheter mellan människor. Psykisk hälsa och ohälsa, normalt – onormalt, friskt – sjukt beteende.

  3. Kreativt skrivande och tänkande. Hola Folkhögskola. Innehåll: Skrivövningar, skrivprocesser, skrivstrategier, språk/tänkande, form, språkliga uttryck, textanalys.

Arbetslivserfarenhet

2019 - pågående. Frilans. Egenanställd på James Kristiansson. Sedan 1 oktober erbjuder jag tjänster som handledning i skrivandet - korrekturläsning - skriva artiklar m.m.

2018 - 2019. Skrivcoach. Ystad Kommun. Projektanställning som skrivcoach där jag handledde deltagare i att formulera personliga brev och CV. I arbetsuppgifterna ingick även intervjuövningar och en del administrativt arbete.

2016 – 2018. Resurs Åk 7 – 9 i ämnena SO och SV samt hoppar in som vikarie. Änga-Västervångskolan Ystad. (anställningen upphörde 3 augusti 2018).

  1. Kulturverkstadsledare. Kulturverkstäder på Österlen. Ystad. Blev tillfrågad i maj 2016 om att vara med i ett stort integrationsprojekt. Ledde en skrivarverkstad som var en utav åtta kulturverkstäder tillsammans med en verksam poet och författare). Arbetet började i juni i form av möten och planering. Verkstäderna var en dag i veckan 3 h.

2015 – 2016. Verksamhetsledare. Open House Österlen. Ystad. (Open House Österlen var en kreativ och öppen mötesplats för unga och vuxna. Mitt arbete där var att skapa affischer till evenemang, ta hand om besökare m.m.). På eget initiativ hjälpte jag flertalet ungdomar med deras CV. Ett givande och intressant arbete. Verksamheten nedlagd sommaren 2016.

2013 – 2016. Kursledare. Medborgarskolan Ystad. (ledde skrivarkurser för seniorer som ville skriva sina memoarer samt under sista året en kombination av skriv och bokcirkel). Skrivarkursen startade jag upp tillsammans med rektorn 2013.

2016 – 2016. Frilans skribent och korrekturläsare. Ystad. (skrev artiklar på svenska och engelska samt korrekturläste texter åt egna kunder vid behov). Uppdragsbaserat arbete. Självständigt arbete med hållna deadlines.

  1. Skribent. Contentor AB Helsingborg. Ystad. ( skrev artiklar på engelska åt företagets kunder).
Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera JamesK

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Copy/print/reklam
 
Copywrite & print...
Böcker
Övrigt
Reklam & Media...
Text
Övrigt
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren