HannaJ

Användarnamn: HannaJ
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: HannaJ
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2018-12-26
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Jag är en nyexaminerad språkkonsult i svenska. Hos en språkkonsult ligger fokus på språkriktighet och att skriva texter med mottagaren i åtanke.

Under utbildningens gång genomförde jag två praktikperioder: en kortare (två veckor) på Skatteverket i Göteborg och en längre (två månader) på informationsavdelningen på Tjörns kommun. På Skatteverket i Göteborg gav jag individuell skrivcoachning till handläggare och hjälpte dem att utveckla sitt skrivande. Den längre praktikperioden hos Tjörns kommun mynnade ut i bland annat en skrivhandbok för de anställda och en utbildning i hur den kunde användas. Jag arbetade även med korrekturläsning och skrivcoachning.

Anlita mig gärna för

  • korrekturläsning av allt från kortare artiklar eller annonser till hela böcker
  • skrivcoachning för att få stöttning i ditt skrivande och konkreta synpunkter på hur du kan förbättras
  • språkgranskning där jag ger respons på hur du bättre kan mottagaranpassa din text

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera HannaJ

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

Översättning/journalistik Copy/print/reklam Plats
 
Journalistik...
Blog
Redaktör
Redigerare
Språk & Översättning...
Engelska
Svenska
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren