connywesth

Användarnamn: connywesth
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: Conny Westh
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2020-11-13
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

SYSTEMUTVECKLARE / LÖSNINGSARKITEKT Conny Westh

Conny är en gediget erfaren systemutvecklare och lösningsarkitekt med ett brinnande intresse för arkitektur- och metodfrågor samt ett stort engagemang i relevant dokumentation.

Conny har mångårig erfarenhet från svenska myndigheter, bank- och finans-, samt försäkringsbranschen. Inriktning Lösningsarkitekt med fokus på Business Intelligence, Microsoftutveckling (fullstack) i NET Framework med Visual Studio, SQL Server (Datawarehouse) och enhetstester. Tekniska färdigheter - exempel Programmering C#, VB.NET, Java, VB6, JavaScript, C Modellering Visio, Erwin, Rational Rose Databaser SQL Server, MySql, Oracle Versionshantering TFS, GIT, Subversion / SVN Programmeringsmönster MVC, MVVM, MVP, GRASP, SOLID Rapportverktyg Reporting Services (SSRS), Crystal Reports Testning Enhetstester med Visual Studio Test Utbildning Stockholms Universitet – 100 hp inom Data- och systemvetenskap. Naturvetenskapligt gymnasium. Certifieringar Microsoft Certified Professional Anställningar och uppdrag 2016 Uppdrag: Finansinspektionen 2010- Systemutvecklingskonsult, Adopter KB 2013-2015 Systemutvecklare, Arriva Sverige AB 1999-2009 Systemutvecklingskonsult, Verimentor AB 1998-1999 Systemutvecklingskonsult, Magic IT AB 1996-1998 Systemutvecklingskonsult, LAN International AB 1991-1996 Systemutvecklare, WASA Försäkring 1984-1991 Systemutvecklare, utdataoperatör, Skatteverket Förtroendeuppdrag Grundare RAIN – Rationals Användarförening i Norden Ordförande Stiftelsen RFA – Real Free Agents Ordförande MUF Torsby Sekreterare ABC-klubben Kassör Västerorts RC Sportklubb Ledamot Mensa Conny Westh 073-898 68 61 info@connywesth.se

På fritiden kör Conny radiostyrd bil i Västerorts RC sportklubb där han tidigare varit kassör.

Exempel på uppdrag och anställningar

2017 Elicit Stockholm AB, Stockholm Kravhantering, Systemarkitektur, Systemutveckling, Projektledning. Utveckling av Systemet Tool4You, samt Time4You integration med WebApi till Systemet PinDeliver. Verktyg: MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Visio, Visual Studio, SQL-server. 2016 Finansinspektionen Systemutveckling, rådgivning och uppgradering av utvecklingsplattform inklusive anpassningar. Verktyg: Visual Studio VB.NET, C#, TFS, SQL-Server, Transact-SQL / T-SQL, MS Office 2013-2015 Arriva Sverige AB Systemarkitektur/Systemutveckling av administrativt stödsystem för trafikledning, passersystem och självbetjäningssystem för bussförare Verktyg: Visual Studio VB.NET, C#, TFS, SQL-Server, WPF, WCF, multitrådning, MS Office, MS Access, Excel, Word, Powerpoint, Raspberry Pi, Mono, Raspian (Linux) 2011 Climber Systemutveckling, bleeding-edge-utveckling för integration av QlikView av system för att låta allmänheten jämföra skolor eller vårdinrättningar vid Nacka kommun. Verktyg: QlikView Visual Studio, utredning Verktyg: HTML, CSS, Visual Studio (VB.NET).Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, MVC, Webbapplikation 2010-2013 Adopter KB, Webshop Systemutveckling/integration mellan lokal SQL-server och textalk.se (webordersystem, webshop). Verktyg: SQL-Server, Stored Procedures, Transact-SQL / T-SQL, C#, Batchfiler, HTML, CSS 2008-2010 MagicIT AB Systemutveckling; arbete med kodgeneratorn PatternMaker för att bygga en webbversion av ett ärendehanteringssystem. Verktyg: Verktyg: Visual Studio.NET 2008 (.NET Framework 3.5) ASP.NET, VB.NET, SQL-Server 2008, Visual SourceSafe (VSS), PatternMaker, Enterprise Library. Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 2007-2008 Sandvik Software Development AB Systemutveckling av flera beslutsstöds-verktyg, bland annat för interna beställningar av drifttjänster och behörigheter i IT-system. Därutöver arkitektutredning inför införandet av nytt system. Verktyg: C#, SQL, DDL, Stored Procedures, MS Office, PrimoPDF, PowerPoint, Visual Studio .NET (C#), Visual Studio Team System (VSTS), Team Foundation Server (TFS), Visio, DataObjects, WebForms, Projus, LINQ, VPN, Lotus Notes, Transact-SQL, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008, SQLServer 2005. Metod: Lean Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windowsapplikation och webbapplikation 2006-2007 Jämställdhetsombudsmannen JÄMO Beslutsstöd för juridiska ärenden, diarium på webben för ärendehanteringssystemet ParagraphPro. Roll: Systemutvecklare Verktyg: Verktyg: Visual Studio.NET 2005 (.NET Framework 2.0) ASP.NET, VB.NET, SQL-Server 2000 (SQL-Script för att ändra databasstrukturen), Visual SourceSafe (VSS), PatternMaker 2.0, OLEDB. Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webbapplikation 2006 MagicIT AB Verksamhet: Dokumentation, användarhjälpmedel Roll: (Kravställare)/Systemutvecklare/Testare System:.PatternMaker (Kodgenerator) Uppgifter: Systemutveckling. Verktyg: Verktyg: MS Office, Microsoft Visual Studio 2005 (.NET Framework 2.0) ASP.NET, VB.NET, ObjectDatasource, WebControls, WebForms, WinForms, VB.NET, C#, ASP.NET, MS-Access, Visual SourceSafe (VSS), PatternMaker 2.0, OLEDB, ADO.NET, Hjälpfiler i MadCap Flare och NDoc. Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webb-applikation 2005-2006 Trygg-Hansa Försäkring Bransch: Sakförsäkring Verksamhet: Beslutsstöd för riskhantering, redovisning och premieintäkter Roll: Systemutveckling, Prestandaoptimering, Systemförvaltning System: Skaderegleringssystem THESS, Ekonomisystem SAFT, Premiesystemet PROSIT, Riskbedömningssystemet CIRAR Uppgifter: Systemutveckling Verktyg: VB6, Prestandaoptimering SQL-Server, felsökning SQL-server, Systemförvaltning VB6. Utredning av interna rutiner på IT-avdelningen för att identifiera optimeringsmöjligheter. Verktyg: MS Office, Visual Studio 6 (VB6), Visual Studio .NET (ASP.NET, VB.NET), SQL-Server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Visual SourceSafe (VSS), Visio, ADO, Lotus Notes Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windowsapplikation 2005 AB Sajthotellet Sverige Bransch: Webbhotell Verksamhet: Beslutsstöd för försäljningsanalys per produktområde och produktekonomi Roll: Systemutveckling Verktyg: ASP, JavaScript och Visual Basic System: Utveckling av webbsajt för PR-kampanj. Utilityprogram för administration av Webbhotell. Verktyg: ADO, Access, MySQL, SQL-Server, IIS, Visual Studio 6, Visual Basic, ASP, JavaScript, MS Office Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webb-/Windows-applikation 2002-2004 SpizeIT AB Branch: IT-Konsult Verksamhet: Redovisning och beslutsstöd för timarvoderade konsulter, Konvertering av data från ett T&B system till ett annat, Traffic & Billing för Amerikanskt Kabel TV bolag (Cox Media Inc) Roll: Programmering, Testning System: Faktueringsmodul Verktyg: JavaScript, SQL-Server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Visual Basic, ERWin, MSOffice, JavaScript, Visual Source Safe 2002-2003 Exoft Business Solutions AB Verksamhet: Beslutsstöd Inköpsfunktion i Jeeves affärssystem Roll: Analys, Rådgivning inom mjukvaruarkitektur utvecklingsmiljöer och databaser, Systemarkitekt, Datamodellering, Utvecklingschef, Ledningsgruppen System: Inköpssystem som tilläggsmodul till Jeeves affärssystem, Framtagning av affärsplan för företaget, Flerskiktad Webbapplikation Verktyg: Verktyg: MS Office, Visual Basic, ASP, PatternMaker, ERWin, Visio, SQL-server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Jeeves affärssystem, IIS, Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation

2001 Spyder Education AB, Utbildning Bransch: Utbildningsföretag Verksamhet: Utbildning Roll: Kurslärare Uppdrag: Konstuera och hålla en skräddarsydd kurs för erfarna ASP programmerare där eleverna lär sig använda COM-objekt och databasaccess (ADO och SQL) och att skapa DLLer för användning i MTS. Verktyg: Verktyg: Visual Basic, MS Access, MS Office Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation, MTS (Microsoft Transaction Server) 2001 Diator AB Verksamhet: Tekniskt mentorskap till utvecklare Roll: Teknikstöd Uppdrag: Felsökning i applikation och Stored Procedures Verktyg: SQL-server Verktyg: SQL-server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Query Analyzer, MS Office Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 2000-2001 SkandiaBanken Verksamhet: Ärendehantering, banktransaktioner Roll: Rådgivning, Teknisk projektledning, Programmering, Teknikstöd/Mentor för System: DigitalTV-Banken, 2000-2001 (TPL), WAP-Banken, 2000-2001 (TPL) Verktyg: Rose/Visual Modeler Flerskiktad Webbapplikation Visual Basic 5, SQL-Server 6.0/7.0 (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), SQLWindows/ Centura, Rational Rose, FrontPage, MS Office, Visual Source Safe, IIS Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-/Webb-applikationer

2000 Henkel AB, (Via Input Consulting AB) Bransch: Skönhetsvård Verksamhet: Tekniskt mentorskap till utvecklare Roll: Analys, Rådgivning inom mjukvaruarkitektur utvecklingsmiljöer och databaser, Teknikstöd System: Webbapplikation för försäljningsstatistik Uppdrag: Teknisk arkitekturell rådgivning och uppgradering av databas från Access till SQLServer Verktyg: Verktyg: MS Access, MS Office, SQL-Server Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 2000 Telia Branch: Telecom, IT-Konsult Verksamhet: Beslutsstöd för Nöjd Medarbetar Index (NMI) Roll: Analys, Rådgivning inom mjukvaruarkitektur utvecklingsmiljöer och databaser, Teknisk projektledning, Krav, Databasdesign, Testning System: NMI (Nöjd Medarbetar Index)

Verktyg: Verktyg: Visual Basic, ASP, SQL-server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), ERWin, Statistiksystem från CFI (Claes Fornell Information AB), PatternMaker, IIS, Netscape Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webb-applikation 2000 Telia Bransch: Telecom, IT-Konsult Verksamhet: Ärendehantering inom kundstöd Roll: Mentor, Analys, Rådgivning inom mjukvaruarkitektur utvecklingsmiljöer och databaser, Systemarkitekt System: Telia TEC (Supportsystem för Företagskunder), Flerskiktad Webbapplikation

Verktyg: Verktyg: Visual Basic, SQL-server, Oracle, PatternMaker, IIS, MTS Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webbapplikation 1999-2000 Nissan Sverige AB Bransch: Bilimport Beslutsstöd för ekonomichef utifrån försäljningsstatistik. Roll: Mentor, Analys, Krav, Omfattande Rådgivning inom mjukvaruarkitektur och systemutveckling. Byggde statistikmodul till logistiksystem (AS/400) för importerade bilar, flerskiktad webbapplikation, ETL-verktyg från DB2/400. Verktyg: Verktyg: ERWin, MS Office, MS Access, SQL-Server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), DB2/400, AS400, Visual Basic, ASP, MTS/COM/DCOM, Visual Source Safe, IIS, MTS Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation

1999 Jönsson & Lepp (nu: Skills Partner) Verksamhet: Utbildning Roll: Kurslärare Hållna kurser: Microsoft VB Enterprise (steg 3), Administrera MTS (Microsoft Transaction server), Microsoft VB Developer (steg 2) Verktyg: Verktyg: MS Office, AV-Utrustning, Microsoft Kursmaterial, Visual Basic, MTS/COM/DCOM/COM+, Visual Source Safe, SQL-Server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS). Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 1997-2004 RAIN, Rationals Användarförening i Norden Bransch: Intresseförening Verksamhet: Beslutsstöd för ekonomi och medlemsredovisning Roll: Webmaster, Krav, Programmering, Databasdesign, Testning System: Medlemsdatabas, Massmailingprogram och CMS (Content Managementsystem)

Verktyg: Verktyg: Visual Basic, ASP, MS Access, PatternMaker, MS Office Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Webb-applikation 1997-1999 MedicIT AB Verksamhet: Beslutsstöd Ekonomisystem, Tekniskt mentorskap till utvecklare Roll: Teknikstöd/Mentor för VB, Programmering, Systemarkitektur System/Uppdrag: MEA, Ekonomisystem för stora organisationer, Flerskiktad VB-applikation Verktyg: Verktyg: Programmering Visual Basic 5 och 6, SQL-server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), ERWin, Anomaly Tracking System (ATS), Visual Source Safe, MTS Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation

1997 Wasa Kredit AB Verksamhet: Ärendehantering, Dokumenthantering Roll: Databasdesign och programmering System: Ärende och dokumenthanteringssystem Verktyg: Verktyg: Visual Basic, SQL-server (ADO, T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Kodak dokumenthanteringsmotor, Visual Source Safe Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 1997 Skandia Försäkring Verksamhet: Beslutsstöd sakförsäkring Roll: Programmering System: Konvertering av Sakförsäkringssystem från ANSI C till Visual Basic. Verktyg: Verktyg: Visual Basic, Visual C/C++, SQL-Server (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), Visual Source Safe Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 1997 Rational Software Scandinavia Verksamhet: Modelleringsverktyg Roll: Testare System: Integrationstest av Rose4 för VB5

Verktyg: Verktyg: Rational Rose Beta, Visual Modeler Beta Visual Basic 5 Beta, Visual Source Safe Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 1996-1997 Bostadsförmedlingen Stockholm Bransch: Kommunal bostadsförmedling Verksamhet: Ärendehantering kö av bostadssökande Roll: Programmering System: Bostadsförmedlingssystem (Bostoc97) Verktyg: Verktyg: SQL-Windows, Rational Rose, Oracledatabas, ODBC, Visual Source Safe Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation 1996-1998 SkandiaBanken Verksamhet: Ärendehantering, banktransaktioner Roll: Rådgivning, Programmering, System: Dokumenthanteringssystem (1998), Banksystem (1997-1998), Redovisning av kontrolluppgifter (1996), Flerskiktad Webbapplikation

Verktyg: Verktyg: Visual Basic 5, SQL-Server 6.0/7.0 (T-SQL, Stored Procedures, Triggers, DTS), SQLWindows/ Centura, Rational Rose, FrontPage, MS Office, Visual Source Safe, IIS Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-/Webb-applikationer

1991-1996 WASA Försäkring, Ömsesidigt, Bransch: Livförsäkring Verksamhet: Beslutsstöd för säljare, offertsystem, riskbedömning, teknikstöd aktuarier Roll: Tekniskt Projektansvar, Arkitektur, Programmering, Testning, Teknikstöd ANSI C System: Offertsystem för säljare/försäkringsmäklare/franchisetagare, C-interface mellan Offertsystem (GUI) och beräkningsmoduler (C-kod), Riskbedömningssystem, Redovisning (Kontrolluppgifter), Faktureringssystem, Skadereglering (Liv), Teknikstöd för Ansi C, Teknikstöd för EHLLAPI. Verktyg: Verktyg: Clipper, Delphi, Turbo Pascal, Turbo C, Visual Basic 4, MS Office, SPCS (Ord, Skatt), Capitex, DR Basic, Microsoft C, Visual C/C++, Quick Basic, Quick C, EHLLAPI, SQL-Base, MS Access, Visual Source Safe Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation

1988-1991 Skatteverket Verksamhet: Beslutsstöd budgetering läns-/fögderiledning Roll: Arkitektur, programmering, Testning System: Budgetuppföljning, Produktionsuppföljning av Skattegranskning, Söksystem för mikrofilmsarkiv

Verktyg: Multiplan, PlanPerfect, Clipper Summer ´87/5.0, QEdit, dBase II/III/III+/IV, WordPerfect, Turbo-C 1.0/1.5/2.0 Metod: Agilt Paradigm: ObjektOrienterad Programmering, Windows-applikation

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera connywesth

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

IT/web Juridik/ekonomi/sälj Plats
 
Plattformar...
Linux
Microsoft SQL
MySQL
Windows 7
Windows XP
Programspråk...
.NET
Ada
ANSI C
ASP
ASP.NET
BASIC
C
C#
C++
COBOL
dBase
F#
Java
Pascal
PHP
Prolog
Visual Basic
Visual Basic .NET
Webb- & mobil-utveckling...
ASP.NET
ASP.NET MVC
CSS
CSS3
Hemsida
HTML
HTML5
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren