serize

Användarnamn: serize
Medlemskap: Gratismedlem
E-postadress: Visas ej
Namn: serize
Betyg: Inga betyg satta ännu
Kontostatus: Aktivt
Senast inloggad: 2017-09-26
Kontaktuppgifter:
Logga in för att ta del av kontaktuppgifterna

Jag är en driven och noggrann lösningsarkitekt/systemutvecklare med 10 års erfarenhet och en inriktning på FOSS, Linux-baserade system och moderna arbetsmetoder.

Mitt signum är väldokumenterade, vältestade och korrekta projekt.

Jag har en bred kompetensprofil som gör att jag kan ta mig an alla tekniska delar i ett projekt:

 • Planering och arkitektur
 • Frontend-utveckling (React, MithrilJS, jQuery, Flux, Typescript, ES6)
 • Backend-utveckling (Python, Go, Haskell)
 • Quality assurance (Enhetstester, integrationstester, end-to-end tester)
 • Driftsättning och konfiguration (Jenkins, Travis, Docker, SaltStack, Terraform)
 • Infrastruktur (Amazon Web Services, Kubernetes, Debian)

Jag jobbar i dagsläget som konsult på Sweco Position i Sundsvall. Sweco Position tillhör Sweco-koncernen och har lite över 200 anställda i Sverige. Vi bedriver konsultverksamhet med fokus på:

 • Systemutveckling
 • Webbutveckling
 • GIS (Geografiska informationssystem)
 • BIM (Building information management)
 • Informations- och datasamordning

Sweco-koncernen är en av europas största konsultbolag inom teknik och infrastruktur, med över 14 000 anställda.

Utvärderingar

En utvärdering ges efter utfört projekt, när den som utför projektet har fått sin slutrapport godkänd. Ett betyg, 1-10, sätts i samband med utvärderingen.

Logga in för att kunna läsa utvärderingar


Kommentarer

Kommentarer har inte samma tyngd som en utvärdering, men kan ändå hjälpa till för att undvika oseriösa aktörer eller ge extra beröm.

Rapportera överdriven kritik, omotiverade varningar eller rena personangrepp till moc.iileko@troppus

Kommentera serize

Logga in för att kunna se kommentarer

= Nybörjare inom ämnet
= Grundläggande kunskaper inom ämnet
= Erfarenhet och goda kunskaper inom ämnet
= Längre erfarenhet och mycket god kompetens inom ämnet
= Lång erfarenhet och exceptionell kompetens inom ämnet

IT/web
 
Plattformar...
Android
Debian
Embedded Linux
Linux
MySQL
Ubuntu
Programspråk...
ANSI C
Bash
C
C++
Haskell
JavaScript
Python
Shell-scripting
Webb- & mobil-utveckling...
CSS
CSS3
HTML
HTML5
PhoneGap
 
Skapade projekt

Inga skapade projektUtförda projekt

Inga utförda projekt

Logga in
för att kontakta användaren