Fakturera utan att ha eget företag

Frilans Finans är till för dig som vill fakturera dina uppdragsgivare utan att själv driva ett eget företag. Denna tjänst utför vi, oberoende av vad för slags uppdrag eller yrkeskategori du tillhör.

Du kan skicka en faktura eller obegränsat antal, avgiften är endast 6% av fakturabeloppet och inga fasta kostnader utgår. Frilans Finans är Sveriges största egenanställningsföretag med 4 000 yrkesmänniskor som dagligen nyttjar våra tjänster.Frilans Finans är ett bolag som är bildat av Swealandz Enheterna AB. Under de 15 år Swealandz Enheterna AB varit verksamma har en unik kompetens kommit att byggas upp om de villkor frilansande människor arbetar under. Detta ledde sedan till att Frilans Finans avknoppades från moderbolaget och bolagiserades 1998.

Frilans Finans är en modern och effektiv ekonomisk lösning på uppdragsgivares önskemål och i förekommande fall krav på att arvode skall betalas mot en faktura. Det är enkelt, tryggt och ger er en god överblick över ekonomin.

Frilans Finans är marknadsledande med 12 000 registrerade klienter. Klienter som in sin tur är marknadsledande inom sina yrkesområden. Frilans Finans har unika fördelar genom att kunna erbjuda specialistkompetens inom ekonomi och arbetsrätt och marknadens kraftfullaste IT-stöd till en mycket fördelaktig kostnad.

www.frilansfinans.se