Frilans programmering översättning web jobb design hemsida | Okelii Frilans

Vad är Okelii Frilans?

   Vitsord


Okelii Frilans är en kostnadsfri förmedling av projektbaserade jobb över Internet. De projekt som förmedlas är vanligtvis inom IT, programmering eller översättning.
Det är inte bara företag som kan lägga in projekt. De flesta frilansare har F-skattesedel och då kan även privatpersoner få tjänster utförda här på sidan!
... jag har hittat en mycket duktig medarbetare genom er, jag är mer än helnöjd
Christer Bengtsson, Cool Frilans.se
Bra koncept på hemsida förresten, en sådan här portal är perfekt för frilansare som jagar projekt.
Peter Stahl, Lerudi consulting

Vill du synas här? usa2017 Sweden

Curriculum Vitae Ulla Sarja

Personuppgifter:

Namn: Ulla Sarja Adress: Borrud Norra Grindstugan 5 54293 Mariestad Tel. 0704650099 e-mail:,ullasarja@gmail.com websida: www.aboutme/ullasarja

Utbildning:

2013: University of Toronto (online) The Social Context of Mental Health and Ilness

2013: Duke University (online) Introduction to Genetics and Evolution

2010-2011: University of North Carolina, Navy Medicin (online) Cognitive Processing Therapy: en metod för att behandla PTSD

2009 Högskolan i Kristianstad Rättspsykologi (Forensic Psychology) Följt kursen men inte gjort alla tentamen

2009: Empatica Group Sweden Licensierad mindfulness konsult

2006-2008: Blekinge Tekniska Högskola Breddmagister med inriktning IT-stödd pedagogik och PBL Innehåll: • Grundläggande pedagogik och didaktik • Problemorienterade processer inom IT-baserad inlärning • Handledning inom IT-baserad utbildning • Distansutbildningspedagogik via IT • Att lära sig skriva via nätet • Digital storytelling

2004-2005: Lunds Tekniska Högskola Certec Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska funktionshinder. Grundkurs och fördjupningskurs. 30 poäng.

2004: Specialpedagogiska institutet och Enigma education Hur man bemöter aggressivt beteende samt övergången till gymnasiet. Barn och ungdomar med NPF.

2005-2006: Lunds Tekniska Högskola Certec (examinator Gunilla Brattberg) Rehabpedagogik, självhjälpsgrupper och långtidssjukskrivning. 30 poäng. Innehåll:

• God lärandemiljö • Olika typer av samtal, det existentiella livsnära samtalets speciella betydelse • Medvetandegörande metoder • Pedagogik och pedagogiska hjälpmedel • Olika typer av ledarskap, speciellt kompetensutvecklande anpassat ledarskap • Självhjälpsgruppens betydelse och goda förebilder • Destruktiva och konstruktiva grupper • Arbete med behandlingskontrakt • Konstruktiv rehabilitering • Hur man hanterar besvärliga situationer vid grupparbete • Egen projektplan: hur man hjälper personer med neuropsykiatriska funktionshinder till arbetslivet.

2004 Lunds Tekniska Högskola Certec Rehabiliteringsmetoder och IT. 10 poäng.

2003: Högskolan i Skövde Kognitiv neurovetenskap/kognitiv neuropsykologi. 7.5 poäng.

2002-2007 Gert Hansson Psykologikonsult AB Psykoterapi steg 1. 45 poäng. Teoridel, patientarbete under handledning samt egen terapi (ca 175 timmar). Handledningen minst 120 timmar och patientarbete minst 2 patienter under 1.5 år. Undertecknad har jobbat med en av sina utbildningspatienter under 4 år, hela tiden under handledning.

2008: Gert Hansson Psykologikonsult AB Studiedagar: överföring, motöverföring och tvångsneuros

2005 Örebro Universitet Autismspektrum 2, inriktning autismpedagogik och handledning: handledarutbildning/autismpedagogutbildning. 45 poäng.

2001 Linköpings Universitet Kommunikationsteori och samtalsmetodik. 15 poäng.

1999 Linköpings Universitet Barnneuropsykologi. 15 poäng.

1999 Karstads Universitet Läsmetodik för personer med stora inlärningssvärigheter. 15 poäng.

1999 Göteborgs Universitet Psykologi D: Statistikdelen samt litteraturstudien för uppsatsen.

1994-2000 Högskolan i Skövde Fil kand i kognitiv psykologi innehållande följande ämnen: • Kognitiv psykologi 90 p • Lingvistik 60 p • Vetenskapsteori 15 p • Socialpsykologi 30 p • Teoretisk filosofi 30 p (B-kurs) • Neurovetenskap 7.5 p • Personlighet och avvikelse 15 p (B-kurs)

Arbetsgivare:

2004-12- pågår Eget företag Terapeutiska samtal, stödsamtal, coachning även via Skype. Handledning av personalgrupper som jobbar inom psykiatri/neuropsykiatri i Skolor och kommuner. Kurser i mindfulness, stresshantering och autism/AS/NPF, vikarierande lärare. Affiliate marketing/socialmedia marketing mot Tyskland, USA och även till andra delar av världen. Artikelskrivning, översättningar av artiklar. Skriver böcker.

20110901-20120615 Karlskrona kommun Modersmålsundervisning via Skype

20110828- 20111030 Karlstads universitet/EDB Datainsamlare/intervjuare. Projektarbete: barnmisshandel (Staffan Jansson)

20110301-20110517 Tradewell Telefonintervjuare och översättare. Projektanställningar.

2009-2010 Kompetensförmedlarna samt Vikarien.se Göteborg Vikarierande lärare. Olika skolor, timvikarie.

200904-2009-05 Research International Sweden Navigare Medicinsk intervjuare: bokning av intervjuer med läkare, intervjuer och datasammanställning.

200805-200806 IMS Radar Sweden Göteborg Medicinsk intervjuare: bokning av intervjuer med läkare, intervjuer och datasammanställning.

2008-2009 Göteborgs kommun Behandlare inom psykiatrin och missbrukarvård.

200703-200704 Medborgarskolan Kurs i stresshantering

2007-02-2007-04 Sensus Kurs i bemötande för vårdpersonal

2006-2007 Vildvittra Omsorg Skövde Behandlingsassistent och handledare för personalen

2004-2005 Mariestads kommun Modersmålslärare

2001-2004 Lidköpings kommun Speciallärare/specialpedagog och arbetslagsledare i en särskild undervisningsgrupp

1999-2001 Mariestads kommun Lärare i svenska och SO ämnen

1998-1999 Gullspångs kommun Speciallärare i en liten undervisningsgrupp

1996-2005 Mariestads kommun Frilansande tolk

1984-1996 Mariestads kommun Vårdarbete: äldrevården, funktionshinder, hemvården etc.

1982 Johannesbergs vårdhem Mariestad Arbete med funktionshindrade, vikariat

1978-1980 Sofielundshemmet Kolbäck Arbete med funktionshindrade, vikariat

Skriver artiklar om psykologi bland annat för Helium samt böcker och artiklar (content writing).

Bodde i Grekland 2004-04-01-2004-09-04. Jobbade under tiden via internet med olika typer av klienter, mest skrivjobb.

Datakunskaper: Word, Excel, PowerPoint, Moviemaker, Internet, e-mail, biblioteksdatabaser, Skype, konferenssystem etc.

Språk: Svenska – flytande Norska –förstår Danska –förstår Engelska –flytande Finska –flytande


Nyhetsflöde facebook Twitter
  15 jun
Retail Sales Evaluator (Alla städer i Sverige)
Du gillar att shoppa, har ett kritiskt och objektivt blick och vill delta i utvärderingen av kundtjänsten i ditt område under din fritid. Hitta dina Mystery Shopping-uppdrag med ISC-CX. Förutsättningar: - Att vara över 18 år. - Var utrustad med en smartphone med kamera. Enstaka frilansuppdrag. Du kommer att kunna boka uppdrag med välkända och varierade varumärken: mode, sport, stormarknad, klocktillverkning, bil och mer. Du kommer att ta rollen som en kund som söker råd och utvärdera de...
Stockholm


15 jun
ISCCX har registrerat sig.15 jun
EmelieCzopek har registrerat sig.10 jun
palssonalexander031@gmail.com har registrerat sig.07 jun
lasse123 har registrerat sig.